>> >> >> >>O, o, o, wat een verwennerij!
>> >> >> >>
>> >> >> >>
>> >> >> >>
>> >> >> >>
>> >> >> >>                       Flying Fifteen Tuning Tips
>> >> >> >>----------------------------------------------------------------------
>> >> >> >>
>> >> >> >>Mast and Spreaders
>> >> >> >>Step mast with foreside at deck level 1676mm for Genoa tack position.
>> >> >> >>Connect shrouds and check rake as in the diagram. The measurement
>> >> >> >>7544mm (24'9") mast tip to transom will give good all round
>> >> >> >>performance. For heavy conditions increase rake to give a measurement
>> >> >> >>of 7442mm (24'5").
>> >> >> >>With a standard Windebank 10 or Ovington boat this would pu the front
>> >> >> >>of the mast at the heel level with the first pair of keelbolts.
>> >> >> >>
>> >> >> >>Mainsail Sheeting
>> >> >> >>
>> >> >> >>Windspeed  Mast Position at      Kicker        Outhaul    Cunningham
>> >> >> >>                deck level
>> >> >> >>
>> >> >> >>0-10 kts   1" fwd of ref.     light tension   foot just      off
>> >> >> >>                                                 creased
>> >> >> >>
>> >> >> >>10-20 kts   up to 0.5" fwd of     medium       foot just      off
>> >> >> >>                  ref.             tension       creased
>> >> >> >>
>> >> >> >>20-30 kts   1" fwd of ref.         hard          hard       fully on
>> >> >> >>
>> >> >> >>
>> >> >> >>Genoa Sheeting
>> >> >> >>Fit jib tracks at a distance of 900mm apart athwartships if possible,
>> >> >> >>with the aft end of the track 2,800mm from the transom.
>> >> >> >>
>> >> >> >>Windspeed  Fairlead position        Jib Halyard            Sheet
>> >> >> >>
>> >> >> >>0-10 kts  2" forward of aft     Ease 0.5" - 1" from    Eased 1" from
>> >> >> >>            end of track          fully tight            tight
>> >> >> >>
>> >> >> >>10-20 kts  3" forward of aft     Hard, approx. 300lbs   Sheet tight
>> >> >> >>            end of track          rig tension            along foot
>> >> >> >>
>> >> >> >>20-30 kts  2" forward of aft     Hard, maybe easy 0.5"  Sheet hard
>> >> >> >>            end of track          from fully tight       along foot
>> >> >> >>
>> >> >> >>
>> >> >> >>Downwind Speed
>> >> >> >>
>> >> >> >>Mainsail Sheeting
>> >> >> >>Your mainsail has been fitted with leech tell tales. Leech tension is
>> >> >> >>critical to powering up the mainsail for good downwind speed. Keep
>> >> >> >>tell tales flying by adjustments of kicker and mainsheet tension.
>> >> >> >>Correct setting up of your mast is essential for downwind speed, if
>> >> >> >>your mast is over-bending the mainsail will not power up, causing the
>> >> >> >>boat to be sluggish to accelerate.
>> >> >> >>
>> >> >> >>Spinnaker Sheeting
>> >> >> >>24 inches from the transom is the normal position for spinnaker
>> >> >> >>sheeting. Use ball-bearing blocks throughout, and make sure the crew
>> >> >> >>can cleat/uncleat from the required position comfortably. Normally the
>> >> >> >>clews should fly level when the boat is upright, and this will require
>> >> >> >>a much higher pole position in strong winds. The luff of the spinnaker
>> >> >> >>should be breaking regularly at mid-luff height when trimmed
>> >> >> >>correctly.
>> >> >> >>
>> >> >> >>Spinnaker Pole
>> >> >> >>The height of the outboard end of the pole should be easily adjustable
>> >> >> >>whilst sailing. The pole may then be adjusted to keep the clews level
>> >> >> >>and the luff breaking correctly as described above.
>> >> >> >>
>> >> >> >>Sail Care
>> >> >> >>When you get your Hood Flying 15 Sails, care must be taken to maintain
>> >> >> >>a long racing life. Carefully roll the sails with battenms left in
>> >> >> >>their pockets, and lying parrallel with the roll. The spinnaker can be
>> >> >> >>folded when dry and kept in its bag.
>> >> >> >>Always try to avoid unnecessary creasing or flapping of your sails as
>> >> >> >>it breaks down the special resin coatings which help stabilize the
>> >> >> >>cloth.
>> >> >> >>
>> >> >> >>----------------------------------------------------------------------
>> >> >> >>
>> >> >> >>
>> >> >> >>
>> >> >> >>Hopend U van dienst geweest te zijn;
>> >> >> >>Guido JC Aben
>> >> >> >>
>> >> >> >>
>> >> >> >>
> >> >> >> >
> >> >> >> Brillant speurwerk Aben.
> >> >> >> Look what I found on some obscure homepage:
> >> >> >>
> >> >> >> Flying 15 Keel Care
> >> >> >> Your keel has been fitted with fairy-tell-tales. Tell tension is
> >> >> >> critical to powering up the mainsailor for good downwind mood.. Keep
> >> >> >> tell tales flying by adjustments of kicker and rainsheet tension.
> >> >> >> Correct setting up of your crew is essential for downwind reassuring peace
> >> >> >> of mind, if your keel is attracted to the mainsandbank the sailjoy will not power up,
> >> >> >> causing the boating to be sluggish to celebrate.
> >> >> >>
> >> >> >>
> >> >> >> cheers,
> >> >> >> A3
> >> >> >>
> >> >> >>
> >> >> >
> >> >> >Hoewel in grote lijnen gedegen geinformeerd kan ik uit eigen ervaring
> >> >> >vermelden dat uw informant bij de fijnslijperij de plank faliekant
> >> >> >misslaat.
> >> >> >
> >> >> >als de keel main-sand-bankish wordt, wordt de boating eerder fiery en
> >> >> >Pakistani (hot-wet-sour-curry-style) dan sluggish. Tik hem op de vingers
> >> >> >a.u.b.
> >> >> >
> >> >> >Guido,
> >> >>
> >> >> Zeg zenuwzwak weekdier, wie slaat er nu de surfplank faliekant mis?
> >> >> Als jij boating met je kiel  zandbankig 'zo vast als een huis' al fiery en
> >> >> Pakistani noemt, dan is een eventueel toekomstig gepland stevig robbertje
> >> >> oceaan planeren misschien wel wat te veel voor jouw beperkte zenuw-achtige
> >> >> incasseringsvermogen, niet?
> >> >> Over smaak valt al te twisten. Nu je 't dodelijk saaie gebeuren op een
> >> >> zandbank qualificeert als "fiery en Pakistani", brandt je bek dan niet aan
> >> >> de krachtige, alles verzengende smaakimpulsen van een blokje rauwe (*)tofou.
> >> >>
> >> >> salut,
> >> >> Ban Gerk Chaos Manager of the Flying Adonut BV Reactionairy Ping-pong 15 & Croqet Salon
> >> >>
> >> >> o.d.z. 't Ruime sop heeft dan nog niet gegist.
> >> >>
> >> >> (* : dope sjit)
> >> >>
> >> >
> >> >Zalig zij die niet zien en toch geloven. Vooruit dan maar, omdat ik weet
> >> >hoe zwaar het renegatenbestaan is, gelieve in vouwe dezes aan te treffen
> >> >de uitleg voor de jongere kijkertjes:
> >> >
> >> >Lieve kijkbuiskinderen, hier is weer een nieuw avontuur van Zwikkie Zwik.
> >> >
> >> >Laten wij de denkzee bevaren met de volgende Ansatz:
> >> >
> >> >1} 'Boating' is die set van eigenschappen die het vaargedrag van de 'boat'
> >> >aan de 'crew' medieren.
> >> >
> >> >Een eenvoudige, doch aantrekkelijke Ansatz, niet waar?
> >> >
> >> >1- Allereerst omdat daarin een zielloos dobberende 'boat' zonder 'crew'
> >> >noodzakelijkerwijs on-'boating' is; wat onmiskenbaar een centrale eis moet
> >> >zijn daar het 'waarlijk massief ploegen' van een dusdanig sacrale aard is
> >> >dat het niet aan de materie alleen kan worden toegeschreven, maar eerst
> >> >dan kan opbloeien wanneer deze Welt-an-Sich getransponeerd, nee,
> >> >gesuperponeerd is in het denkraam van Homo sapiens sapiens -en dan nog
> >> >pas na de ontdekking van mysticism- maar liever nog verder de boom in,
> >> >waar het verschijnsel eigenlijk pas zijn moederschoot vindt bij de Homo
> >> >sapiens Adonutii, waarbij aangetekend dient te worden dat er verdeeldheid
> >> >bestaat over de vraag of voornoemde species nog als een ondersoort van de
> >> >Homo sapiens gerekend mag worden.
> >> >
> >> >2- Voorts omdat zo naast het opsteken van een bitse bries ook het
> >> >aanwakkeren van spitsvondige disputen tot algehele augmentatie van de
> >> >'boating' bijdraagt. Voorwaar, een getrouwe afspiegeling van de aard der
> >> >dingen.
> >> >
> >> >
> >> >Voor de dilettanten een kort, onvermijdelijkerwijs gebrekkig resume:
> >> >
> >> >de 'boating' representeert het gedrag van het 'boat'-'crew'-interface.
> >> >
> >> >Niet dralen, op naar de bitterballen:
> >> >
> >> >Staan wij onszelve toe nogmaals stil te staan bij de lastig te ontrafelen
> >> >voorvallen van die winderige namiddag in juli. Beperken wij ons dan tot de
> >> >grote lijn, dan is het licht te constateren dat de crew in lim B(h,X)
> >> >                                                           h->0
> >> >
> >> >Waarbij h waterpeil in centimeters, X een volledige, orthogonale set
> >> >parameters uitgezonderd h en B de de 'boating'-functie voorstellen,
> >> >
> >> >zich buiten het schip bevond, terwijl er op eerdere tijdstippen voor
> >> >iedere delta een epsilon is waarbij zij steeds meer in het schip
> >> >zaten.
> >> >
> >> >Voorts zij ten overvloede kort gememoreerd dat het schip ten langen leste
> >> >niet (en wij betreuren dat) op canonieke wijze is aangemeerd.
> >> >
> >> >Stellen wij nu dat voornoemde omstandigheden gerijmd dienen te worden met
> >> >Uw assertie dat de 'boating' taai als geronnen snot was, dan worden
> >> >wij dwingend geleid te begrijpen dat het consequentelijks opgetreden
> >> >Natte Pak een onbezonnen vlerkenstreek van de 'crew' geweest moet zijn,
> >> >denkelijk begaan in onfatsoenlijke brutaliteit, hetwelk
> >> >gezien de onberispelijke conduitestaat van deze heren uitzonderlijk
> >> >onwaarschijnlijk is,
> >> >
> >> >terwijl in geval wij aannemen dat de 'boating' 'Pakistani' was, wat
> >> >aanleiding geeft om het 'boat'-'crew'-interface een bar lage affordantie
> >> >toe te dichten, het vergeeflijk wordt dat ieder lid van de 'crew' uit de
> >> >bibelebonse berg van feilend feitenmateriaal binnen de 'boating'-set
> >> >(waarin, ik zeg het ten overvloede, ook pittige conversatie zijn deel
> >> >heeft) zijn eigen geloofsstellingen destilleerde. Aansluitend koffie met
> >> >koud buffet. Geen bloemen.
> >> >
> >> >
> >> >Uw imprecaties met zachte hand terzijde schuivende,
> >> >
> >> >IJs, weder en U dienende,
> >> >
> >> >overdenkende dat men de huig niet moet verkloten voor men de kipfiletten
> >> >heeft geschoten,
> >> >
> >> >Guido J.C. Aben, commissaris bekeringen, revelaties, renegaten en
> >> >afvalligen der STP 'de tuigruimers' o.d.z. 'wij komen tot U ijlen met
> >> >slaghout ende bijlen'
> >> >
> >> >
> >> >
> >> Nu zijn we aan 't praten. Eindelijk komen we ergens. Behalve dan dat uw
> >> beperkte grote -schrale- lijn
> >> wel uitbreiding behoeft.
> >> De vraag is:
> >> Wanneer geldt voor de de 'boating'-functie B(h,X)=Pakistani en wannneer
> >> B(h,X)=sluggish?
> >> Daar we hier te maken hebben met menselijke perceptie, zullen we in dit
> >> geval op z'n minst parameters moeten zien te vinden die in de zeilspogt
> >> algemeen aanvaard zijn. Men noeme bijvoorbeeld w (windsnelheid (m/s)).
> >> Aanname is dat B(h,w,X) (3<w<7 en h>90) = "wel lache". Mijn ervaring was
> >> trouwens dat indien bovendien X U F.15 , B(h,w,X) (3<w<10 en h>90)="bes wel
> >> tof". Maar in 't algemeen B(h,w,X) (w<3) = "sluggish".
> >> Maar pas op, parameter h heeft nog een addertje onder de zeespiegel. Zolang
> >> h>90 blijft geldt B(h,w,X) U "alles kits". Maar nu kom 't. Hoe gedraagt B
> >> zich nu als X "mainsanbankish" wordt, ofwel h nadert 0? Hierbij zijn
> >> parameters als E (Ervaring ('al zal reg kommen' of niet natuurlijk)) , O
> >> (Overzicht (de zandbank verraadt zich voornamelijk door 'boem is ho')) en S
> >> (Stressbestendigheid ('bonk'...gil 'help!' helpt niet)) eigenlijk onmisbaar
> >> om tot een eenduidige definitie van B te komen. Trouwens, indien w{richting
> >> mainsandbank} < -1 , dan  B(h,w,X) (laten zeggen h>40) U "niks aan 't
> >> handje", een beetje schommelen en de 'boating' zal weer los gaan. Bij
> >> w{richting mainsandbank} >6 heb je dus inderdaad de Pakistaanse poppen aan
> >> 't dansen. Maarzo erg was 't niet, als me goed herinner. Laten we de
> >> bewuste situatie eens analyseren. Zover ik me herrinner liep h van 100 naar
> >> 20 over 150 m, met w=4 a 5 richting mainsandbank, niks "fiery" aan wat mij
> >> betreft. Maar daar E, O en S per individu zo ver uit een liepen hebben we
> >> nog steeds te maken met een groot grijs gebied met 0<E<75%, O gemiddeld 10%
> >> en S met extreem lage uitschieters naar liefst15%. Wat mij betreft zijn
> >> qualificaties als Pakistani en fiery hier nog steeds niet op z'n plaats,
> >> maar dat lim B(h, 4, F.15) (h->0) "sluggish to celebrate" zal toch ieder
> >> met meer dan 1 hersencel met me eens zijn.
> >>
> >> Uw implicaties volkomen negerend,
> >> wacht ik met 't afschepen van de verbrande zeekippen tot de beste zeelui
> >> aan wal dronken zijn,
> >>
> >> F. A3 15
> >>
> >
> >Zozeer als ik het vigeur in je repliek waardeer, zozeer bedroeft mij het
> >gebrek aan brille. Publiceren als lemmingen is godlof voorbehouden aan het
> >vuige schoolgebeuren. Ontstijg de materie. Apprecieer a.u.b. de recursieve
> >definitie van de 'boating'-functie.
> >
> >Ten overvloede:
> >Alle 'crew'-parameters worden meegenomen in de 'boating'-functie.
> >
> >De 'boating'-functie heeft op zijn beurt weer invloed op het gedrag voor
> >latere t van de 'crew'.
> >
> >Wij hebben hier te maken met een teruggekoppeld systeem. Zoals te doen
> >gebruikelijk in de zindelijke natuurwetenschappen onderzoeken wij fluks of
> >dit systeem stabiele oplossingen kent.
> >
> >Complicatie is dat de 'crew'-parameters niet instantaan van de
> >'boating'-functie afhangen. Er is slewing, hysteresis en dode slag. De
> >effectieve 'crew'-responsie is dan ook een convolutie over de
> >'boating'-functie. In princiepe vanaf t = -oo maar het zij duidelijk dat
> >der veelal een cutoff-t is te definieren.
> >
> >Het is bijzonder aangenaam dat u in uw filippica reeds de parameters wist
> >te duiden die van belang zullen zijn in het vervolg van deze digressie, en
> >omdat u zo manmoedig de hand in eigen boezem stak zullen wij deze
> >parameters verder aanduiden als de Herk-set: [O,S,E]
> >
> >Een aantal gevallen is qualitatief te onderscheiden in geval
> >orde('crew')=1:
> >
> >O < S is instabiel voor macroscopische verstoringen,
> >
> >E < S is instabiel voor infinitesimale verstoringen,
> >
> >O = 100% E > o is robuust
> >
> >
> >
> >Zij nu de orde('crew') > 1 en zij gegeven dat voor een en niet meer dan
> >een lid A geldt O = 100% en E = 100%. Er zal geen slewing en geen dode
> >slag in de initiele responsie van dit element optreden. Zij nu enig ander
> >element B uit 'crew' behept met S = 100% en E < 100% dan heeft dit element
> >slewing en dode slag, maar zijn output hangt niet van de competentie af.
> >Noem deze situatie 'bord voor de kop of the dutch nation'.
> >Op een zeker moment is het uitgangssignaal van A optimaal. B geeft geen
> >signaal omdat er geen input boven zijn ervaringsdrempel komt.
> >Nu schakelen wij de Heaviside-zandbank in. De 'boating' daalt instantaan.
> >Na een zekere infinitesimale tijd t geeft A een uitgangssignaal dat de
> >'boating' moet maximaliseren.
> >B heeft slewing en reageert op de oude 'boating'. A registreert
> >dit gedrag van B middels de 'boating' en compenseert voor zowel zandbank
> >als B. B reageert nu met volle uitgangssterkte -wegens S = 100%, de zgn.
> >'bord voor de kop of the dutch nation'- op de 'boating'-waarden met
> >nieuwe A-parameters, A compenseert verder, recursief, 'boating'
> >divergeert.
> >
> >Ja?
> >
> >
> >Met een voldaan gevoel licht in uw onmetelijke duisternis gebracht te
> >hebben, al is het maar een flakkerend vlammetje dat Uw ijle winden niet
> >lang het hoofd zal kunnen bieden,,
> >
> >Guido JC Aben, heilsoldaat.
> >
> >
> Ten zeerste waardeer ik je uitwerking van en aanvullingen op de herk-set en
> de recursieve definitie van de 'boating'-functie. Echter, zoals van de
> fanatici onder de heil-fysimentalisten te wachten viel, zo nauwkeurig als
> je observaties op fys gebied, zo onzorgvuldig zijn je flapuits aangaande de
> geesteslijke condities van je mede Adonutsen. Maar ik zou wel gek zijn als
> ik tegen jouw explosief knallende, rottende winden ook maar een flakkeerend
> vlammetje zou op te steken. Brille blijkt pas als 't met een glimlach
> gebracht wordt niet door middel van wilde kanonschoten, zelfs niet als ze
> de aarde ontstijgen.
>
> zulks implicerende (voor de beginnende begrijper met echter een robuust
> 'bord voor de kop of the dutch nation' : ) poep in je hoofd, poep in je
> hoofd, poep in je hoofd (tgeeft niet, als je maar gelooft),
>
> A3, eenzame strijder tegen onheilsdwalingen
>
>
 

Ach, wee, hoe draag ik mijn lot na weer een Phyrrus-overwinning!
Niet is de onderhavige bagatel aan zuivere waarheid veilig gesteld uit de
klauwen van de usurpator of er blijkt dat de vilaine wijze van stijd
voeren van deze Golem wonden heeft gereten van zoveel gruwlijker
proporties dan de veldtocht rechtvaardigde! Wee!
Had ik dan de Hubris te oordelen over andere stervelingen, wat mijn lot
niet billijkte? Trad ik dan in het perk met de Aegis, dat schitterende
wapen  van de hand van Hephaistos, dat de leugen doet ketsen? Het zou mij
niet toekomen, en mijn zaak aldus schaden!
Was mijn woord dan oneigenlijk? Ach!
Slechts deed ik de Golem trillen door zijn gebrul na te krijten!
Waar ik in mildheid sprak van een S, hoger dan de Acropolis, die
van Phidias, de beeldhouwer, die ook van Olympia is, en een E die minder
volmaakt is dan het edelste, maar niet zo, dat het aan de Perzen
toebehoort; en onder hen vooral Xerxes, die poep in het hoofd had,
namelijk die edelheid waarover Plato in zijn Phaedrus al verhaalt, want
ook deze was niet volmaakt, deze Phaedrus;
als ik zo sprak, wiens woorden waren het anders dan die van de Golem, die
heel de Kolchis, en de Argonouten waren er toen bij, want zij waren nog
niet uitgevaren van het dal van de Pelion, naar de Bosporus; deze
Golem, die heel Kolchis deed vrezen omdat hij brulde, en hij dreigde mij
als volgt:

"Zeg zenuwzwak weekdier, wie slaat er nu de surfplank faliekant
mis? Als jij boating met je kiel  zandbankig 'zo vast als een huis' al
fiery en Pakistani noemt, dan is een eventueel toekomstig gepland stevig
robbertje oceaan planeren misschien wel wat te veel voor jouw beperkte
zenuw-achtige incasseringsvermogen, niet?
Over smaak valt al te twisten. Nu je 't dodelijk saaie gebeuren op een
zandbank qualificeert als "fiery en Pakistani", brandt je bek dan
niet aan de krachtige, alles verzengende smaakimpulsen van een blokje
rauwe tofou"

Want dit is wat hij zei, en zij hoorden het allen, en ook Iason, van wie
het gruwelijk lot bekend is.
Nu is het lot dan, dat dezelfde die dit sprak, mij beschuldigt dit te
zeggen! Waarlijk, als het zo is, dat dit Zeus niet een gruwel is, dan
splijte thans de grond onder mijn voeten!
 

Guido JC Aben, verontwaardigd, maar met de voorgeschreven glimlach (mild)
 
 

En toen kwam er een kamerolifant met een hele gore snuit... en die blies De Grote Verontwaardigde nieuwe inspiratie in voor 't volgende sprookje.